Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne, w Polsce i na świecie, często napotykają na liczne wyzwania związane z ich codziennym funkcjonowaniem.

Mogą to być utrudnienia związane z poruszaniem się, komunikowaniem się, zdobywaniem wykształcenia czy znalezieniem pracy. Dlatego tak ważne jest, aby osoby niepełnosprawne miały dostęp do specjalistycznych usług oraz środków, które mogą im pomóc w pokonywaniu tych trudności.
Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Czym zajmuje się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Jednym ze źródeł wsparcia osób niepełnosprawnych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który oferuje różnorodne formy dofinansowania mające na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych. PFRON jest instytucją działającą na rzecz osób niepełnosprawnych w Polsce, której celem jest wspieranie ich rehabilitacji, reintegracji społecznej i zawodowej, a także zapewnienie równych szans na uczestnictwo w życiu społecznym. Fundusz został ustanowiony w 1997 roku, i jest finansowany z opłat uiszczanych przez pracodawców na rzecz Funduszu Pracy.

PFRON realizuje swoje zadania poprzez udzielanie dofinansowań na różnorodne cele, takie jak zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie kosztów kształcenia, wsparcie w zatrudnieniu, czy organizowanie różnego rodzaju szkoleń i warsztatów. Jednym z głównych obszarów wsparcia oferowanego przez PFRON jest dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Może to być sprzęt medyczny, techniczny lub specjalistyczny, który jest niezbędny do prowadzenia rehabilitacji lub poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie może obejmować przykładowo wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe, specjalistyczne kształtujące obuwie, a także specjalistyczny sprzęt komputerowy i programy komputerowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Firmy, które chcą uzyskać dofinansowania i dotacje PFRON, muszą złożyć stosowne wnioski, będzie to także orzeczenie o niepełnosprawności osoby, którą chcą zatrudnić. Jest to bardzo dobry pomysł na aktywację zawodową osób o różnym stopniu niepełnosprawności. Dzięki dofinansowaniu pracodawca otrzymuje środki, które umożliwiają mu na dostosowanie architektury budynku, miejsca pracy do wymagań związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.