Profesjonalne porady z zakresu prawa karnego i cywilnego

Adwokat może reprezentować swoich klientów w sprawach karnych, karno-skarbowych, cywilnych czy też dotyczących prawa rodzinnego.

Zadaniem prawnika będzie uzyskanie jak najkorzystniejszego wyroku sądowego, nie zawsze musi być to kara więzienia, często prawnik może starać się, aby kara pozbawienia wolności została zamieniona na dozór elektroniczny czy też uzyska odroczenie wykonania kary. W przypadku osób skazanych, odbywających wyroki, będzie także starał się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, uznania kary za odbytą czy też zawieszenie wykonania kary.

Profesjonalne porady z zakresu prawa karnego i cywilnego

Kiedy warto wynająć adwokata?

Prawnicy często biorą udział w sprawach rodzinnych, mogą one dotyczyć rozwodów, kiedy małżonkowie chcą uregulować sprawy dotyczące podziału majątku, opieki nad dziećmi. Będzie to nie tylko rozwód, ale także separacja, sprawy związane z obowiązkiem alimentacyjnym. W przypadku kiedy pomiędzy małżonkami dochodzi do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, wówczas sąd orzeka o rozwodzie. W tym przypadku małżonkowie chcą podzielić majątek, niekiedy są to trudne sprawy wynikające z niemożności ustalenia przez współmałżonków podziału dóbr. Można wówczas skorzystać z usługi biegłego sądowego, który dokona wyceny przykładowo nieruchomości, aby podzielić po równo majątek. Sprawy cywilne dotyczą często alimentów, niekiedy osoba, która ma łożyć na dziecko, zaprzestaje obowiązku alimentacyjnego, w tym przypadku adwokat będzie starał się pomóc w odzyskaniu zaległych alimentów.

Dodatkowo sprawy będą dotyczyły także władzy rodzicielskiej, określenia kontaktów z dziećmi, może także chodzić o ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa. Należy pamiętać, że uzyskanie opieki to także piecza nad majątkiem dziecka oraz prawo do wychowywania. W tym przypadku ustanie władzy rodzicielskiej następuje w momencie osiągnięcia pełnoletności. Do prawników zgłaszają się także osoby, które otrzymały informacje o śmierci osoby bliskiej, niekiedy część majątku po zmarłym dziedziczy niepełnoletnie dziecko. Rodzice czy opiekunowie powinni wówczas sprawdzić, czy spadek nie jest obciążony długami, w tym przypadku prawnik może udzielić porady, w jaki sposób zrzec się niekorzystnego spadku w imieniu dziecka.

W wielu kwestiach związanych z podziałem majątku, rozwodem, separacją czy też innymi sprawami cywilnymi pomoże nam prawnik Gliwice są miastem, gdzie znajdziemy doświadczonego adwokata, który udzieli fachowej pomocy na różnych etapach postępowania. Dodatkowo posiada on doświadczenie także w przypadku spraw karnych oraz karno-skarbowych.