Kiedy warto ubiegać się o rozdzielność majątkową w małżeństwie?

Rozdzielność majątkowa jest obecna w polskim prawie od wielu lat, jednak liczba decydujących się na nią małżeństw jest stosunkowo niewielka. Co warto wiedzieć o tej instytucji? I w jakich sytuacjach warto się zastanowić nad takim ustrojem majątkowym?

Wspólność i rozdzielność majątkowa — czym się różnią?

Rozdzielność majątkowa to stan, w którym dwie osoby, pozostające w związku małżeńskim, nie posiadają majątku wspólnego. Taki ustrój jest pewnym ewenementem – normą jest bowiem w polskim prawie tak zwana wspólność ustawowa małżeńska. Jak możemy przeczytać na stronie https://radcaprawny-bilgoraj.pl, oznacza ona, że cały majątek, nabyty od dnia ślubu, staje się automatycznie własnością obojga małżonków. Co ważne, podobnie wygląda kwestia długów. Wspólne są również dochody, środki zgromadzone na rachunkach w OFE, a nawet – o czym mało kto wie – składki, zewidencjonowane na subkoncie w ZUS.

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa może być ustanowiona zarówno w trakcie trwania związku małżeńskiego, jak i przed jego zawarciem. W pierwszym wypadku podstawą jej ustanowienia może być m.in. orzeczenie sądu. Jest to rozwiązanie spotykane przede wszystkim wówczas, gdy jedynie jeden z małżonków dąży do zmiany ustroju majątkowego małżeństwa. Wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów – przykładowy cennik, związany z takim postępowaniem, znajdziemy na stronie https://radcaprawny-bilgoraj.pl/cennik, należącej do jednej ze znanych kancelarii.

Znacznie szybciej przebiega ustanowienie rozdzielności, gdy małżonkowie są zgodni. W takiej sytuacji wystarczy zawrzeć stosowną umowę. Może być ona spisana zarówno przed ślubem, jak i w trakcie trwania małżeństwa, jednak w każdej z tych sytuacji musi przyjąć formę aktu notarialnego.

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa, ustanowiona w ramach przedślubnej intercyzy, ma za zadanie ochronę majątku każdego z małżonków. Powody, dla których ustanawiana jest w późniejszym okresie, bywają różne. Do najczęściej wymienianych przyczyn, zawartych we wnioskach, kierowanych do polskich sądów, należy nieprawidłowe zarządzanie majątkiem przez męża lub żonę: wysokie wydatki, niegospodarność lub podejmowanie ryzykownych decyzji finansowych. Częstym powodem wnioskowania o zmianę ustroju majątkowego jest również faktyczna separacja małżonków, uniemożliwiająca im udział w zarządzaniu wspólnym majątkiem.

Jakie skutki rodzi ustanowienie rozdzielności majątkowej?

Spisanie intercyzy jeszcze przed ślubem powoduje, że w praktyce nie powstaje wspólny majątek małżonków. Zarówno mąż, jak i żona, mogą w takiej sytuacji samodzielnie zarządzać należącymi do siebie dobrami i środkami finansowymi. Nie muszą przy tym informować współmałżonka o podejmowanych decyzjach. W przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, dotychczasowy majątek małżonków staje się ich własnością w częściach ułamkowych, wchodząc w skład majątku osobistego.

Zarówno mąż, jak i żona, mają również prawo do samodzielnie wypracowanych dochodów. Co ważne, umowa taka nie działa wstecz. Oznacza to w praktyce, że długi, zaciągnięte przez jednego z małżonków przed jej spisaniem, obciążają również drugiego. Analogicznie wygląda sytuacja wówczas, gdy mówimy o rozdzielności ustanowionej przez sąd.