Kukurydza to popularna roślina uprawna

Kukurydza jest obecnie teraz częściej uprawiana przez polskich rolników, powstają duże plantacje, jednak jak każda roślina uprawna jest narażona na występowanie zagrożeń w postaci grzybów, chwastów.

Obecnie możemy zastosować środki ochrony roślin, które charakteryzują się wysoką skutecznością, oferują działanie kompleksowe, jak również są bezpieczne dla samej rośliny. Zbyt wysokie zagęszczenie chwastów zmniejsza plony, wówczas kukurydza, zwłaszcza w początkowej fazie wzrostu, musi konkurować z chwastami, co jest bardzo niekorzystne.

Kukurydza to popularna roślina uprawna

Zastosowanie herbicydów w uprawie kukurydzy

Kukurydza jest jedną z najważniejszych upraw rolniczych, która może być podatna na rozwój chwastów. Chwasty są konkurencją dla kukurydzy, ponieważ wykorzystują wodę, składniki mineralne i przestrzeń, co w konsekwencji wpływa na obniżenie jakości i ilości plonów. Zatem istotne jest zwalczanie chwastów w kukurydzy. Wśród chwastów, które najczęściej występują w kukurydzy, można wymienić chwasty jedno- i dwuliścienne. Do chwastów jednoliściennych, które najczęściej występują w kukurydzy, należą pokrzywa, komosa biała, włośnica, tasznik pospolity, szczaw polny oraz chwasty z rodziny astrowatych. Natomiast do chwastów dwuliściennych, które najczęściej występują w kukurydzy, zalicza się miotła zbożowa, przytulia czepna, chwastnica jednostronna, rdestowiec perski, maruna bezwonna, chaber bławatek czy konopie dzikie.

Zwalczanie chwastów w kukurydzy jest kluczowe, aby zapewnić optymalne warunki wzrostu i rozwoju kukurydzy. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zwalczania chwastów w kukurydzy jest stosowanie herbicydów. Herbicydy to środki ochrony roślin, które skutecznie zwalczają chwasty, nie niszcząc przy tym samej kukurydzy. Istnieją dwa rodzaje herbicydów, które można stosować w kukurydzy, herbicydy doglebowe i herbicydy nalistne. W przypadku stosowania herbicydów doglebowych, należy zwrócić szczególną uwagę na stan gruntu, ziemia nie może być zbyt twarda, wyschnięta, ponieważ wówczas herbicyd nie dostanie się do układu korzeniowego. W przypadku herbicydów nalistnych, niesprzyjająca będzie zbyt wysoka temperatura, która będzie sprzyjała parowaniu z powierzchni. Dlatego wykonując opryski należy zwrócić uwagę na prognozę pogody, aby wybrać najlepszy moment.

Wiele interesujących porad dotyczących stosowania herbicydów w uprawach kukurydzy znajdziemy na stronie https://miedzymiedzami.com/uprawy/kukurydza. Możemy dowiedzieć się jakie rodzaje herbicydów warto stosować przedschodowo, następnie w kolejnych fazach rozwoju rośliny. Dostępnych jest bardzo wiele środków ochrony roślin, także fungicydów, które chronią przed grzybami w kukurydzy, dzięki temu rolnicy mają do wyboru bardzo skuteczne środki zapobiegawcze.